Alor nettverk Vestland, region Hordaland, Sogn og Fjordane

Alor-nettverket i Vestland startet i 2017 og har hatt halvårlige samlinger siden da. Nettverket driftes av tilretteleggergruppen, som består av:

  • Beate Karlsen, AFR Seksjon Askøy
  • Nina Stangeland og Beate Kryvi, KORUS Bergen
  • Trygve Fredrik Myhren, Akan kompetansesenter
  • Ida Børslien, Akan kompetansesenter

Kontaktpersoner

Nina M. Stangeland
Spesialrådgiver
Tlf. 97739437

nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Bergen 30.04.2024
Se program

Bergen 24.10.2023
Se program

Bergen 12.04.2023
Se program

Bergen 17.11.2022
Se program

Bergen 11.05.2022
Se program

Bergen 07.12.2021
Se program

Digitalt seminar 11.03.21
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon