Hva er Alor nettverk?

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale nettverkssamlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen rus og arbeidsliv.

Det er i dag ni regionale nettverk. Disse kan du lese mer om her.

Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Nettverkene er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Hva er Alor nettverk?

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale nettverkssamlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen rus og arbeidsliv.

Det er i dag ni regionale nettverk. Disse kan du lese mer om her.

Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Nettverkene er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Hvem passer det for?

Alor nettverk er for deg som gjennom din jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Hvem passer det for?

Alor nettverk er for deg som gjennom din jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Hvem står bak?

Alor nettverksamlingene tilrettelegges av et regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KORUS) og Akan i nært samarbeid med behandlingsmiljø, og med god støtte og deltakelse fra nettverkets deltakere. Nettverkene har samlinger hvert halvår.

Alor nettverk har vært i drift siden 2006 og bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KORUS Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Hvem står bak?

Alor nettverksamlingene tilrettelegges av et regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus) og Akan i nært samarbeid med behandlingsmiljø, og med god støtte og deltakelse fra nettverkets deltakere. Nettverkene har samlinger hvert halvår.

Alor nettverk har vært i drift siden 2006 og bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Forskningsbasert

Alor nettverk ble evaluert av IRIS (International Research Institute of Stavanger) i 2010 og i 2017 av Proba samfunnsanalyse/AFI(Arbeidsforskningsinstituttet).

Resultatene fra evalueringene viser;

 • At det å høre om andres erfaringer og oppgaver knyttet
  til arbeidsliv og rus, oppgis som den viktigste grunnen til
  å delta på nettverkssamlinger.
 • Nettverket bidrar til inspirasjon og til å holde «liv i»
  virksomhetenes rusforebyggende arbeide. Resultatene
  fra 2017 viser at hele 70 prosent sier at de har utarbeidet
  eller revidert ruspolicy som følge av at de har deltatt på
  nettverkssamlinger.
 • Evalueringene slår fast at samlingene bidrar til ny læring
  og til vedlikehold av kunnskap og kompetanse hos deltakerne.

Forskningsbasert

Alor nettverk ble evaluert av IRIS (International Research Institute of Stavanger) i 2010 og i 2017 av Proba samfunnsanalyse/AFI(Arbeidsforskningsinstituttet).

Resultatene fra evalueringene viser;

 • At det å høre om andres erfaringer og oppgaver knyttet
  til arbeidsliv og rus, oppgis som den viktigste grunnen til
  å delta på nettverkssamlinger.
 • Nettverket bidrar til inspirasjon og til å holde «liv i»
  virksomhetenes rusforebyggende arbeide. Resultatene
  fra 2017 viser at hele 70 prosent sier at de har utarbeidet
  eller revidert ruspolicy som følge av at de har deltatt på
  nettverkssamlinger.
 • Evalueringene slår fast at samlingene bidrar til ny læring
  og til vedlikehold av kunnskap og kompetanse hos deltakerne.

Noen tema som har vært belyst ved samlingene:

 • Rusmidler og behandling
 • Forebygging, kultur og holdning
 • Kvinner – arbeidsliv – rus
 • I forkant, tidlig identifi kasjon og tidlig intervensjon
 • Rusmiddelpolicy og rusmiddeltesting
 • Narkotiske stoffer og legemiddelbruk

Noen tema som har vært belyst ved samlingene:

 • Rusmidler og behandling
 • Forebygging, kultur og holdning
 • Kvinner – arbeidsliv – rus
 • I forkant, tidlig identifi kasjon og tidlig intervensjon
 • Rusmiddelpolicy og rusmiddeltesting
 • Narkotiske stoffer og legemiddelbruk

Her kan du se en video om Alor

Av privatlivshensyn trenger YouTube din tillatelse for å lastes inn. For more details, please see our Personvernerklæring.
Jeg Godtar

Driftere: