Deltakerne inspireres – bedriftene utvikles!

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale samlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen området.

Det er i dag ni regionale nettverk.

Har du lyst til å delta?

Vi inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Kommende samlinger

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite litt mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite litt mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon

Ikke overbevist ennå?

Nedenfor kan du lese litt om hva deltakerne i de forskjellige nettverkene sier om Alor

Gode samtaler, refleksjoner og deling av erfaringer

Det var veldig bra å delta på en Alor samling– og avgjørende for å få mot og motivasjon til å gå inn i rusproblematikk. Det er fint å møte andre som arbeider med det samme, høre om erfaringer og få gode råd og faglig påfyll…

Deltaker på en nettverkssamling

Veldig bra!

Veldig bra å møte folk som arbeider med, og er engasjerte i dette temaet. Det er motiverende for eget videre arbeid!

Deltaker på en nettverkssamling

Svært aktuelle temaer!

Engasjerte foredragsholdere. Jeg opplevde at det var svært aktuelle temaer.  Fint å treffe andre innen Akan-arbeid med erfaringsoverføring. Fint med mulighet for spørsmål og kommentarer

Deltaker på en nettverkssamling

Gode samtaler, refleksjoner og deling av erfaringer

Det var veldig bra å delta på en Alor samling– og avgjørende for å få mot og motivasjon til å gå inn i rusproblematikk. Det er fint å møte andre som arbeider med det samme, høre om erfaringer og få gode råd og faglig påfyll…

Deltaker på en nettverkssamling

Veldig bra!

Veldig bra å møte folk som arbeider med, og er engasjerte i dette temaet. Det er motiverende for eget videre arbeid!

Deltaker på en nettverkssamling

Svært aktuelle temaer!

Engasjerte foredragsholdere. Jeg opplevde at det var svært aktuelle temaer.  Fint å treffe andre innen Akan-arbeid med erfaringsoverføring. Fint med mulighet for spørsmål og kommentarer

Deltaker på en nettverkssamling