Velkommen til Alor i Rogaland!

Alor nettverket i Rogaland har vært i drift siden 2006 og er «modernettverket» og det første alor nettverket som startet opp i Norge. Erfaringer herfra har bidratt ved oppstart av mange nettverk i landet.

Alor Rogaland har to samling i året – en på høsten ved Sola strand hotell og ved Maritim hotell i Haugesund på nyåret/våren. På den måten blir tilgjengeligheten og lengde på reisevei mest mulig rettferdig fordelt.

Samlingene arrangeres til selvkost pris og vi prøver å holde prisen så lav som mulig for at flest mulig skal ha anledning å delta. Alor nettverkssamlingene tilrettelegges av KORUS Stavanger sammen med Blå kors klinikk Haugaland   i nært samarbeid Akan kompetansesenter.

Tlf; 90935662

Kontaktpersoner

Johanna S. Bjørkavåg, Blå kors klinikk Haugaland
Johanna.stueland.bjorkavag@bk-vest.no

Ingunn K. Svendsen, KoRus Stavanger
ingunn.svendsen@sus.no

Hasle Løchen, Akan kompetansesenter
hasle@akan.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Haugesund 30.03.2023
Se program

Sola 06.10.2022
Se program

Haugesund 05.05.2022
Se program

Sola 03.11.2021
Se program

Digital samling 08.04.2021
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon