Velkommen til regionalt nettverk for Oslo og Viken, region Akershus

Alor-nettverket er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.

Vi er et av 9 nettverk. Dette nettverket hadde sin første samling våren 2012. Siden den gang har det blitt arrangert en samling hvert semester.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Samlingene vil derfor organiseres slik at du kan komme med problemstillinger som du vil ha diskutert med andre i tilsvarende eller lignende rolle i en annen virksomhet.

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du rett og slett bare er engasjert i temaet arbeidsliv og rus.

Nettverket organiseres og tilrettelegges av «tilretteleggingsgruppa» som består av Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter.

Kontaktpersoner

Hasle Løchen
Seniorrådgiver
Tlf. 22402800 / 90620919
hasle.lochen@akan.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Oslo 16.04.2024
Se program

Oslo 04.05.2023
Se program

Oslo 29.09.2022
Se program

Oslo 26.10.2021
Se program

Digitalt seminar 23.03.2021
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon