Alor nettverk i region Midt

I Midt-Norge finner du fire nettverk To i Trøndelag og to i Møre og Romsdal.

Alor Møre og Romsdal møtes i Ålesund og Molde, to ganger i året på begge stedene.

Alor Trøndelag har samlinger to ganger i året. På høsten har de to nettverke i fylket felles samling  i Stjørdal, mens vårsamlingene er i Trondheim, ofte på Kvilhaugen Gård, og lenger nord i fylket, som regel langs aksen Verdal – Steinkjer.

Samlingene arrangeres til selvkost, og vi prøver å holde prisen så lav som mulig for at flest mulig skal ha anledning å delta.

Alor nettverkssamlingene tilrettelegges av KORUS Midt, sammen tverrfaglig spesialiser rusbehandling (TSB) i den enkelte region og med Akan kompetansesenter. I Trøndelag er dette henholdsvis Blå Kors klinikk Lade i sør og Helse Nord-Trøndelag, avdeling for rus og avhengighet i nord.  I tillegg Nav Arbeidslivssenter nære samarbeidsparter her. I Møre og Romsdal samarbeides det tett med Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter.

Alor nettverk i Møre og Romsdal:
Våre samlinger er i Molde og Ålesund. Vi samarbeider i en tilretteleggergruppe med Molde behandlingssenter, Ålesund behandlingssenter og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Paul Gabor
Rådgiver, Møre og Romsdal
Tlf. 70171335 / 91159442
paul.gabor@stolav.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Ålesund 28.09.2022
Se program
Molde 10.11.2021

Ålesund 09.11.2021
Se program

Digital samling 21.04.2021
Se program

Digital samling 21.03.2021
Se program

Digital samling  29.10.2020
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon