Alor nettverk i region Midt

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt) er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF i Trondheim. Vi er delt i fem seksjoner.

KoRus Midts desentraliserte struktur, med kontorer både i Levanger, Trondheim og Ålesund, gjør det enklere å fysisk nå alle kommunene i vår region.

Alor nettverk i Trøndelag Sør:
Våre samlinger er i Trondheim. Vi samarbeider i en tilretteleggergruppe med Lade behandlingssenter og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Stein Arve Strand
Rådgiver
Mob. 97141110

stein.arve.strand@stolav.no

Alor nettverk i Trøndelag Nord:
Våre samlinger er på Verdal (Stiklestad) og på Stjørdal. Vi samarbeider i en tilrettelegger- gruppe med Helse Nord-Trøndelag v/avd. for rus- og avhengighet, Nav Arbeidslivsenter Trøndelag og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Inger Lise Leite 
Rådgiver
Tlf. 95237049
inger.lise.leite@stolav.no

Alor nettverk i Møre og Romsdal:
Våre samlinger er i Molde og Ålesund. Vi samarbeider i en tilretteleggergruppe med Molde behandlingssenter, Ålesund behandlingssenter og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Paul Gabor
Rådgiver, Møre og Romsdal
Tlf. 70171335 / 91159442
paul.gabor@stolav.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Ålesund 28.09.2022
Se program
Molde 10.11.2021

Ålesund 09.11.2021
Se program

Digital samling 21.04.2021
Se program

Digital samling 21.03.2021
Se program

Digital samling  29.10.2020
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon