Hei, og velkommen til alor nettverkssamling den 22. oktober 2024 på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo              

Vi vil minne om neste Alor nettverkstreff for Oslo og Akersuhs som blir den 22.10.24.

Endelig program vil bli lagt ut her når det er klart: https://akan.no/kurs/alor-nettverk/

Vi vil bl.a. sette fokus på den økende liberaliseringen som har funnet sted i samfunnet mht. bruk av illegale rusmidler. Hvor reell er denne tendensen og hvilke helsemessige konsekvenser vil en økt bruk ha for arbeidslivet.

  • Vi har fått med oss Thomas Clausen, professor og senterleder ved SERAF. Han vil si noe om er hvilke konsekvenser rekreasjonsbruk av narkotiske stoffer kan ha for brukerens arbeidsprestasjon i dagene etter bruk.
  • Videre blir Lars Tore Selbo, HR og Driftsjef, Anton Sport med oss. Han tok grep etter at han ble tilbudt kokain av ansatte på et julebord for to år siden.
  • Vi har også fått med oss Eirik Nordmo som i fjor kom ut med boka: Innlagt – fastlegens dagbok. Han vil fortelle sin historie.
    Sommeren 2021 raser verden sammen for fastlegen Eirik Nordmo. Hans dobbeltliv blir avslørt. Han har holdt fasaden som populær fastlege, med en av landets ti lengste ventelister. Men i skyggen har livet vært preget av spill og rusavhengighet, selvmordstanker og depresjon. Det siste han mister er legelisensen. Seg selv har han mistet for lengst, og han blir innlagt på lukket psykiatrisk akuttpost i tre måneder, før behandling på Trasoppklinikken. Denne boken er hans dagbok skrevet som pasient på Trasopp.
  • Vi vil også ha et blikk på utfordringer knyttet til hjemmekontor

Dato og klokkeslett

22.10.2024

Kommer

Sted

Gamle Losjen

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 1020,-