Alor nettverk i Vestfold og Telemark og Viken, region Buskerud 

Alor Vestfold og Telemark og Viken, region Buskerud driftes og tilrettelegges av KORUS-Sør, Akan kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold og Borgestadklinikken. Nettverket har hatt to samlinger i året siden oppstart i 2013. Samlingene finner sted i Tønsberg.

Kontaktpersoner

Nina Sterner, KORUS-Sør nina.sterner@korus-sor.no

Trygve Fredrik Myhren, Akan kompetansesenter trygve@akan.no

Kristian Svendsen, Akan kompetansesenter kristian@akan.no

Ruth-Ann Tuft, Sykehuset i Vestfold ruth.ann.tuft@siv.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Tønsberg 03.11.2022
Se program

Tønsberg 16.06.2022
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon