Velkommen til alor nettverk!

08:30 Kaffe og mingling
09:00 Velkommen – innledning v/ KORUS
09:10 «Lærlinger, unge arbeidstakere og rus»
v/Stian Fjerdingen, Seniorrådgiver Akan kompetansesenter
10:00 Pause
10:15 Hva betyr det når din kollega blir henvist til behandling?
v/Lise Rogne, tverrfaglig spes.utd.m.høyskole, Blå Kors klinikk Lade
10:45 Hvilke utfordringer har pårørende, som også kan prege arbeidssituasjon?
v/Lena Sørensen, seksjonsleder KORUS midt, Lærings- og mestringssenteret
11:15 Lunsj
12:15 Erfaringsdeling med bakgrunn i innleggene
13:15 Pause
13:30 Erfaringsdeling fortsatt
14:30 Evaluering, oppsummering og avslutning
15:00 Vel hjem

Dato og klokkeslett

12.04.2024

09.00-15.00

Sted

Kvilhaugen Gård

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 990,-

Påmelding innen 12. april