Alor nettverk i region Midt

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt) er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF i Trondheim. Vi er delt i fem seksjoner.

KoRus Midts desentraliserte struktur, med kontorer både i Levanger, Trondheim og Ålesund, gjør det enklere å fysisk nå alle kommunene i vår region.

Alor nettverk i sørlige Trøndelag:
Vårsamlingene i sørdelen av fylket er i Trondheim, og tilretteleggergruppen består av personer fra Lade behandlingssenter og Akan kompetansesenter i tillegg til KORUS

Kontaktperson: Stein Arve Strand, Rådgiver
Mob. 97141110/stein.arve.strand@stolav.no

Alor nettverk i nordlige Trøndelag:
Vårsamlingene i norddelen av fylket er som regel i Steinkjer/Verdal-området. Tilretteleggergruppen består av personer fra Helse Nord-Trøndelag v/avd. for rus- og avhengighet, Nav Arbeidslivsenter og Akan kompetansesenter i tillegg til KORUS.

Kontaktperson: Inger Lise LeiteRådgiver
Tlf. 95237049 /inger.lise.leite@stolav.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Værnes 17.11.2022
Se program

Hell 24.05.2022
Se program

Hell 19.11.2021
Se program

Digital samling 21.04.2021
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon