Alor nettverk i region Midt

I Midt-Norge finner du fire nettverk To i Trøndelag og to i Møre og Romsdal.

Alor Møre og Romsdal møtes i Ålesund og Molde, to ganger i året på begge stedene.

Alor Trøndelag har samlinger to ganger i året. På høsten har de to nettverke i fylket felles samling  i Stjørdal, mens vårsamlingene er i Trondheim, ofte på Kvilhaugen Gård, og lenger nord i fylket, som regel langs aksen Verdal – Steinkjer.

Samlingene arrangeres til selvkost, og vi prøver å holde prisen så lav som mulig for at flest mulig skal ha anledning å delta.

Alor nettverkssamlingene tilrettelegges av KORUS Midt, sammen tverrfaglig spesialiser rusbehandling (TSB) i den enkelte region og med Akan kompetansesenter. I Trøndelag er dette henholdsvis Blå Kors klinikk Lade i sør og Helse Nord-Trøndelag, avdeling for rus og avhengighet i nord.  I tillegg Nav Arbeidslivssenter nære samarbeidsparter her. I Møre og Romsdal samarbeides det tett med Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter.

Alor nettverk i sørlige Trøndelag:
Vårsamlingene i sørdelen av fylket er i Trondheim, og tilretteleggergruppen består av personer fra Lade behandlingssenter og Akan kompetansesenter i tillegg til KORUS

Kontaktperson: Stein Arve Strand, Rådgiver
Mob. 97141110/stein.arve.strand@stolav.no

Alor nettverk i nordlige Trøndelag:
Vårsamlingene i norddelen av fylket er som regel i Steinkjer/Verdal-området. Tilretteleggergruppen består av personer fra Helse Nord-Trøndelag v/avd. for rus- og avhengighet, Nav Arbeidslivsenter og Akan kompetansesenter i tillegg til KORUS.

Kontaktperson: Inger Lise LeiteRådgiver
Tlf. 95237049 /inger.lise.leite@stolav.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Trondheim 10.05.2023
Se program

Inderøy 09.05.23
Se program

Værnes 17.11.2022
Se program

Hell 24.05.2022
Se program

Hell 19.11.2021
Se program

Digital samling 21.04.2021
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon