Alor nettverk i Agder

Alor Agder driftes og tilrettelegges av KoRus-Sør (Kompetansesenter rus – region Sør), Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus. Alor Agder har hatt to samlinger i året siden oppstart i 2015. Samlingene finner sted i Kristiansand.

Kontaktpersoner

Nina Sterner, KoRus-Sør nina.sterner@korus-sor.no

Hasle Løchen, Akan kompetansesenter hasle@akan.no

Frode Nordhelle forde.nordhelle@sshf.no

Kommende samlinger

Program fra tidligere samlinger

Kristiansand 29.03.2022
Se program

Digital samling 29.10.2021
Se program

Digital samling 25.05.2021
Se program

Digital samling 16.10.2020
Se program

Om Alor

Her finner du mer om Alor og de lokale nettverkene

Om Alor

Vil du vite mer om Alor?

Lokale nettverk

Her finner du ditt lokale nettverk

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon