skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk i region Midt

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt) er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St.Olavs hospital HF i Trondheim. Vi er delt i fem seksjoner.

KoRus Midts desentraliserte struktur, med kontorer både i Levanger, Trondheim og Ålesund, gjør det enklere å fysisk nå alle kommunene i vår region.

 

Alor nettverk i Trøndelag Nord:
Våre samlinger er på Verdal (Stiklestad) og på Stjørdal. Vi samarbeider i en tilrettelegger- gruppe med Helse Nord-Trøndelag v/avd. for rus- og avhengighet, Nav Arbeidslivsenter Trøndelag og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Inger Lise Leite 
Rådgiver
Tlf. 95237049
inger.lise.leite@stolav.no

 

Alor nettverk i Trøndelag Sør:
Våre samlinger er i Trondheim. Vi samarbeider i en tilretteleggergruppe med Lade behandlingssenter og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Stein Arve Strand
Rådgiver
Mob. 97141110

stein.arve.strand@stolav.no

 

Alor nettverk i Møre og Romsdal:
Våre samlinger er i Molde og Ålesund. Vi samarbeider i en tilretteleggergruppe med Molde behandlingssenter, Ålesund behandlingssenter og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Paul Gabor
Rådgiver, Møre og Romsdal
Tlf. 70171335 / 91159442
paul.gabor@stolav.no

Her er link til Arbeidsliv og rus (Alor) og kontaktpersoner på vår hjemmeside.

Programmer fra tidligere samlinger:

Hell 24.05.2022
Se program

Hell 19.11.2021
Se program

Molde 10.11.2021
Se program

Ålesund 09.11.2021
Se program

Digital samling 21.04.2021
Se program

Møre og Romsdal 21.03.2021
Se program

Trondheim 17.11.2020
Se program

Digital samling  29.10.2020
Se program

Digital samling Møre og Romsdal 28.10.2020
Se program

Stjørdal 12.12.2019
Se program

Trondheim 26.11.2019
Se program

Verdal 16.05.2019
Se program

Trondheim 14.05.2019
Se program

Ålesund 21.03.2019
Se program

Molde 14.03.2019
Se program

Stjørdal 11.12.2018
Se program

Trondheim 15.11.2018     
Se program

Ålesund 15.11.2018   
Se program

Molde 08.11.2018   
Se program

Trondheim 05.06.2018
Se program

Steinkjer 03.05.2018
Se program

Ålesund 08.03.2018
Se program

Molde 06.03.2018
Se program

Trondheim 16.11.2017
Se program

Værnes 19.10.2017
Se program

Molde 21.09.2017
Se program

Ålesund 19.09.2017
Se program

Trondheim 08.06.2017
Se program

Steinkjer 27.04.2017
Se program

Ålesund 09.03.2017
Se program

Back To Top