skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Deltakerne inspireres – bedriftene utvikles!

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale samlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen området.

Det er i dag ni regionale nettverk. Disse kan du lese mer om her.

Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Nettverkene er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Back To Top