skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Deltakerne inspireres – bedriftene utvikles!

Velkommen til alor

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv.

Dette er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med et regionalt nettverk?

Se kontaktinformasjon for de forskjellige nettverkene her.

 

For generelle spørsmål om alor, ta kontakt med:

Ingunn K. Svendsen

Spesialrådgiver

Kompetansesenter rus, Stavanger v/ Rogaland A-senter

Telf. 51729063 / 90935662

Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
www.korus-stavanger.no

Back To Top