Rusforebygging på arbeidsplassen – fra idè til praksis

Arrangører: KORUS Midt, Blå kors klinikk Lade og Akan kompetansesenter

10. mai 2023 kl. 08:30 – 15:00
Sted: Kvilhaugen Gård, Trondheim

Program:

08:30 Kaffe og mingling

09:00 Velkommen – innledning v/ KORUS

09:10 Forebygging i praksis – introduksjon til dagens tema
v/Stian Fjerdingen, Seniorrådgiver Akan kompetansesenter

09:30 Sånn gjør vi det på min arbeidsplass – innlegg fra:
– NAV Arbeid og ytelse ved verneombud Astrid Helen Jenssen
– NAV Trøndelag v/Akan-kontakt Knut Arve Johnsen

10:00 Pause

10:15 Fortsatt med innlegg fra:
– Siemens Energy AS ved hovedverneombud Bård Erling Ofstad
– Medco dinHMS

11:30 Lunsj

12.30 Workshop – Hvordan spre budskapet? v/Stian Fjerdingen
-Et levende og synlig kulturarbeid trenger konkrete handlinger, aktiviteter og tiltak. Gjennom gruppeoppgaver, praktiske øvelser og erfaringsdeling fyller vi i fellesskap opp verktøykassen som kan styrke det forebyggende arbeidet internt i egne virksomheter

14:40 Oppsummering av dagen og veien videre.

15:00 Vel hjem

Med forbehold om endringer

Dato og klokkeslett

10.05.2023

09.00-15.00

Sted

Kvilhaugen Gård

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 990,-