Velkommen til alor nettverkssamling den 16. april. 2024 på Gamle Losjen, Grev Wedels plass 2, Oslo              

Fra ledelsesforankring til individuell oppfølging

Program

08.30   Registrering

09.00   Velkommen, presentasjon og informasjon om Alor nettverket

09.15   Kåseri v. Bjørnar Bergengen

09.30   En leders perspektiv knyttet til intensjon, forankring og organisering av Akan arbeidet v./ Ann-Mari Henriksen, rektor på Åssiden VGS som vant Akan prisen 2023.

10.15   Benstrekk

10.30   Refleksjoner rundt bordene knyttet til innlegget fra Ann-Mari Henriksen.

–  Hva var mest nyttig for deg å høre i forhold til din arbeidssituasjon?

–  Hvordan kan du anvende denne kunnskapen i din jobbsituasjon?

11.00   Suksesskriterier knyttet til en ind. Akan-avtale v./ Kristian Svendsen, seniorrådgiver Akan kompetansesenter

11.30   Lunsj

12.30   Hvordan kan behandlingsapparatet bistå arbeidsplassen og omvendt?

Tverrfaglig spesialisert behandling (spesialisthelsetjenesten) sin rolle knyttet til oppfølging av en individuell Akan-avtale. Samarbeid, suksess og utfordringer. Det vil bli en samtale mellom Anne Kristine Norum, Akan kontakt i Oslo kommune, Hilde Røssum Strandenæs, rektor ved Tåsen skole og Katrine Halland Frøystein, behandler ved Trasoppklinikken, knyttet til temaet med bakgrunn i felles erfaringer.

13.15   Spørsmål og innspill knyttet til samtalen

13.30   Benstrekk

13.45   «Dypdykk» i smågrupper hvor innlederne selv medvirker. En alternerer mellom gruppene hvor hensikten er å få en større utdyping av de ulike temaene

14.45   Evaluering og temaønsker for neste samling

15.00   Vel hjem!

Last ned program

Dato og klokkeslett

16.04.2024

Kommer

Sted

Gamle Losjen

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 1020,-

  • Påmeldingsfrist 2. april