Velkommen til Alor-samling

Å spille på lag – inkludering og mangfold

Torsdag den 27.04.2023 ved Hotel Scandic Alexandra, Molde

Program:

08.45              Kaffe og mingling

09.00              Velkommen – innledning v/ KORUS

09.15              Lærlinger, unge arbeidstakere og Akan i arbeidslivet v/ Stian Fjerdingen, Akan kompetansesenter

09.45              Akan i Hydro – Ivaretaking av lærlinger og unge arbeidstagere v/ Helge Kristiansen, Sosialtillitsvalgt / Akan-hovedkontakt Hydro Sunndal

10.15              Pause              

10.30              «Min spillehistorie» v/en ansatt ved Hydro Sunndal

11.00             Status på spillfronten v/Kristian Vike, Spillavhengighet Norge

11.30             Lunsj 

12.30              Hvordan jobbe med risikofaktorer i arbeidsmiljøet v/Eilin Sandvik, Nav arbeidslivssenter M&R

13.00             Refleksjon i grupper m/innlagte pauser

14.30              Oppsummering av dagen og veien videre.

14.45             Vel hjem!

Med forbehold om endringer           

Dato og klokkeslett

27.04.2023

09.00-15.00

Sted

Hotel Scandic Alexandria

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 850,-