Velkommen til vårsamling for alor Agder!

På samlingen vil vi få vite mer om rus og ulike rusmidler, trender, virkninger og skadevirkninger.

Vi får presentert en fersk rapport om rusmidler i arbeidslivet og avslutter dagen med erfaringskunnskap fra Inger Emilie.

Hun er jurist, ansatt i Glitre Nett og har vokst opp med en far som er rusavhengig. Vi legger også opp til dialog og erfaringsutveksling underveis.

Program:

09.00 – 09.15 Velkommen

09.15 – 10.00 Rusmidler og nye rustrender v/ Sturla K.Naas Johansen, Rusinfo

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Rusmidler og nye rustrender forts.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Presentasjon av ny rapport Bruk av alkohol, vanedannende rusmidler og illegale rusmidler v/ Hasle Løchen, Akan kompetansesenter

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 «Vi er alle mer enn det du ser» v/ Inger Emilie Bryn Mathisen, Glitre Nett

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.00 Oppfølging av tema «Vi er alle mer enn det du ser»

Dato og klokkeslett

11.04.2024

09.00-15.00

Pris og påmelding

  • Pris – kr 950,-