«…som fungerer i den hektiske arbeidsdagen»

Forebygging av problematisk rusmiddelbruk og spill satt i system

«Åssiden videregående skole / Viken fylkeskommune er en arbeidsplass med 340 ansatte og 2200 elever. De har jobbet systematisk med akan[1]arbeid i lang tid, og deler sine erfaringer på denne samlingen».

Sted og tid: Onsdag 22. november 2023, klokka 09.00 – 15.00 på Quality Hotell Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg

Program

09.00 – 09.15
Velkommen

09.15 – 10.00
Hvordan se rusmiddelforebyggende arbeid i sammenheng med det generelle HMS-arbeidet? v/ Trygve Fredrik Myhre og Kristian Svendsen, Akan kompetansesenter

1015 – 1100
Hvordan kan akan – kontakten/akan-utvalget/AMU bidra til det systematiske rusforebyggende arbeidet og sikre systematikk, struktur og kontinuitet? v/ HR – leder Gunn-Kari Bakke, Åssiden videregående skole, Viken fylkeskommune

1115 – 1200
Hvordan jobbe systematisk som akan-kontakt i en hektisk arbeidshverdag? v/ akan-kontakt Glenn Sten Haugen, Åssiden skole

1200 – 1300
Lunsj

1300 – 1345
Når tar vi samtalen? Case/diskusjonsoppgave

1400 -1500
Om akan – avtalen – dialog og drøfting rundt ulike problemstillinger v/ Ine Weum, Akan kompetansesenter

Dato og klokkeslett

22.11.2023

09.00-15.00

Sted

Quality Hotel Tønsberg

Pris og påmelding

  • Pris – Kr 950,-