skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Hva er alor nettverk?

Alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Målgruppe

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Innhold og form

Alor nettverksamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø, og med god støtte og deltakelse fra nettverkets deltakere. Ved samlingene anvendes metodikk for inspirasjon, erfarings- og kompetansedeling. Nettverkene har samlinger hvert halvår. Alor nettverk har vært i funksjon siden 2006 og bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Her kan du se en video om Alor:

Noen tema som har vært belyst ved samlingene:
  • Rusmidler og behandling
  • Forebygging, kultur og holdning
  • Kvinner – arbeidsliv – rus
  • I forkant, tidlig identifi kasjon og tidlig intervensjon
  • Rusmiddelpolicy og rusmiddeltesting
  • Narkotiske stoffer og legemiddelbruk
Back To Top