skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

De regionale alor nettverkene i Norge

Nettverkene er fordelt i regioner. Her finner du de nettverkene som er operative i dag. Nye nettverk vil bli lagt til etter hvert som de starter opp.

Rogaland
Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver v/ Fou-avd.
Telf. 51729063 / 90935662

Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Samlinger i: Stavanger/Sola, Haugesund

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Trøndelag Nord
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Inger Lise Leite 
Rådgiver
Tlf. 95237049

inger.lise.leite@stolav.no

Samlinger i: Verdal (Stiklestad), Stjørdal

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Møre og Romsdal
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Paul Gabor
Rådgiver, Møre og Romsdal
Tlf. 70171335 / 91159442

paul.gabor@stolav.no

Samlinger i: Ålesund, Molde, Kristiansund

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Trøndelag Sør
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Stein Arve Strand
Rådgiver
Mob. 97141110

stein.arve.strand@stolav.no

Samlinger i: Trondheim

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Agder 
KoRus Sør
Nina Sterner
Spesialrådgiver
Tlf. 35904733 / 94851967

nina.sterner@korus-sor.no

Samlinger i: Kristiansand

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Oslo og Viken, region Akershus
Akan kompetansesenter
Hasle Løchen
Seniorrådgiver
Tlf. 22402800 / 90620919

hasle.lochen@akan.no

Samlinger i: Oslo

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Vestfold og Telemark og Viken, region Buskerud 
KoRus Sør
Nina Sterner
Spesialrådgiver
Tlf. 35904733 / 94851967

nina.sterner@korus-sor.no

Samlinger i: Tønsberg

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Vestland, region Hordaland, Sogn og Fjordane
Kompetansesenter Rus region vest, Bergen
Nina M. Stangeland
Spesialrådgiver
Tlf. 90683417/55908600

nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Samlinger i: Bergen

Se nettverkets egen side for informasjon og samlinger

Back To Top