skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Kontaktinformasjon til de regionale alor nettverkene i Norge

Nettverkene er fordelt i regioner. Her finner du de nettverkene som er operative i dag. Nye nettverk vil bli lagt til etter hvert som de starter opp.

Rogaland
Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver v/ Fou-avd.
Telf. 51729063 / 90935662

Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Samlinger i: Stavanger/Sola, Haugesund

Nord-Trøndelag
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Inger Lise Leite 
Rådgiver
Tlf. 95237049

inger.lise.leite@stolav.no

Samlinger i: Verdal (Stiklestad), Stjørdal

Møre og Romsdal
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Paul Gabor
Rådgiver, Møre og Romsdal
Tlf. 70171335 / 91159442


paul.gabor@stolav.no

Samlinger i: Ålesund, Molde, Kristiansund

Oslo/Akershus
Akan kompetansesenter
Hasle Løchen
Seniorrådgiver
Tlf. 22402800 / 90620919


hasle.lochen@akan.no

Samlinger i: Oslo

Agder (Vest- og Aust Agder)
KoRus Sør
Nina Sterner
Spesialkonsulent
Tlf. 35904733 / 94851967

nina.sterner@borgestadklinikken.no

Samlinger i: Kristiansand

Hordaland, Sogn og Fjordane
Kompetansesenter Rus region vest, Bergen
Else Kristin Utne Berg
Spesialkonsulent
Tlf. 4755908673/41649336

else.kristin.utne.berg@bergensklinikkene.no

Samlinger i: Bergen

Sør-Trøndelag
Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Tor Sæther
Rådgiver
Tlf. 73862900 / Mob. 95948169


tor.sether@stolav.no

Samlinger i: Trondheim

Vestfold, Telemark og Buskerud 
KoRus Sør
Nina Sterner
Spesialkonsulent
Tlf. 35904733 / 94851967

nina.sterner@borgestadklinikken.no

Samlinger i: Tønsberg

Back To Top