skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Deltakerne inspireres – bedriftene utvikles!

Velkommen til alor

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale nettverkssamlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen rus og arbeidsliv.

Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Nettverkene er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Det er i dag ni regionale nettverk. Disse kan du lese mer om her.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med et regionalt nettverk?

Se kontaktinformasjon for de forskjellige nettverkene her.

 

For generelle spørsmål om alor, ta kontakt med:

Ingunn K. Svendsen

Spesialrådgiver

Kompetansesenter rus, Stavanger v/ Rogaland A-senter

Telf. 51729063 / 90935662

Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
www.korus-stavanger.no

Back To Top