skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk Vestland, region Hordaland, Sogn og Fjordane

Alor-nettverket i Vetsland startet i 2017 og har hatt halvårlige samlinger siden da. Nettverket driftes av tilretteleggergruppen, som består av:

  • Beate Karlsen, AFR Seksjon Askøy
  • Turi Bjelkarøy, AFR Poliklinikken
  • Annette Paul, akan
  • Jarle Wangen, akan
  • Nina Stangeland og Else Kristin Utne Berg, KoRus vest Bergen

Kontaktperson:

Else Kristin Utne Berg
Spesialrådgiver
Tlf. 4755908673/41649336

else.kristin.utne.berg@helse-bergen.no

Programmer fra tidligere samlinger:

Bergen 01.10.2019
Se program

Bergen 04.04.2019
Se program

Bergen 25.10.2018     
Se program

Bergen 12.04.2018
Se program

Bergen 05.10.2017
Se program

Bergen 02.02.2017
Se program

Kommende samlinger
Back To Top