skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk Vestland, region Hordaland, Sogn og Fjordane

Alor-nettverket i Vetsland startet i 2017 og har hatt halvårlige samlinger siden da. Nettverket driftes av tilretteleggergruppen, som består av:

  • Beate Karlsen, AFR Seksjon Askøy
  • Turi Bjelkarøy, AFR Poliklinikken
  • Annette Paul, akan
  • Jarle Wangen, akan
  • Nina Stangeland og Therese E. Sjursæther, KoRus vest Bergen

Kontaktperson:

Nina M. Stangeland
Spesialrådgiver
Tlf. 90683417/55908600

nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Programmer fra tidligere samlinger:

Bergen 11.05.2022
Se program

Bergen 07.12.2021
Se program

Digitalt seminar 11.03.21
Se program

Bergen 01.10.2019
Se program

Bergen 04.04.2019
Se program

Bergen 25.10.2018     
Se program

Bergen 12.04.2018
Se program

Bergen 05.10.2017
Se program

Bergen 02.02.2017
Se program

Back To Top