skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk i Rogaland

VELKOMMEN TIL ALOR I ROGALAND

Alor nettverket i Rogaland har vært i drift siden 2006 og er «modernettverket» og det første alor nettverket som startet opp i Norge.  Erfaringer herfra har bidratt ved oppstart av mange nettverk i landet.

Alor Rogaland har to samling i året – en på høsten ved Sola strand hotell og ved Maritim hotell i Haugesund på nyåret/våren. På den måten blir tilgjengeligheten og lengde på reisevei mest mulig rettferdig fordelt.

Samlingene arrangeres til selvkost pris og vi prøver å holde prisen så lav som mulig for at flest mulig skal ha anledning å delta. Alor nettverkssamlingene tilrettelegges av KoRus Stavanger sammen med Haugaland A-senter og Rogaland a-senter i nært samarbeid Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver v/ Fou-avd.
Telf. 51729063 / 90935662

Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Programmer fra tidligere samlinger:

Sola/Stavanger 24.10.2019
Se program

Haugesund 21.03.2019
Se program

Stavanger/Sola 20.09.2018
Se program

Haugesund 15.03.2018
Se program

Stav./Sola 28.09.2017
Se program

Haugesund 23.02.2017
Se program

Stavanger/Sola  29.09.2016
Se program

Haugesund 03.03.2016
Se program

Kommende samlinger
Back To Top