skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk i Rogaland

VELKOMMEN TIL ALOR I ROGALAND

Alor nettverket i Rogaland har vært i drift siden 2006 og er «modernettverket» og det første alor nettverket som startet opp i Norge.  Erfaringer herfra har bidratt ved oppstart av mange nettverk i landet.

Alor Rogaland har to samling i året – en på høsten ved Sola strand hotell og ved Maritim hotell i Haugesund på nyåret/våren. På den måten blir tilgjengeligheten og lengde på reisevei mest mulig rettferdig fordelt.

Samlingene arrangeres til selvkost pris og vi prøver å holde prisen så lav som mulig for at flest mulig skal ha anledning å delta. Alor nettverkssamlingene tilrettelegges av KoRus Stavanger sammen med Haugaland A-senter og Rogaland a-senter i nært samarbeid Akan kompetansesenter.

Kontaktpersoner:

Johanna S. Bjørkavåg, Haugaland A-senter
Johanna.stueland.bjorkavag@bk-vest.no

Tor Borge, Rogaland A-senter
Tor.borge@rogaland-asenter.no

Åsa Sjøgren, KoRus v/ Rogaland A-senter
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no

Ingunn K. Svendsen, KoRus v/ Rogaland A-senter
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Tlf; 51729063/90935662

Programmer fra tidligere samlinger:

Haugesund 05.05.2022
Se program

Sola 03.11.2021
Se program

Digital samling 08.04.2021
Se program

Sola/Stavanger 24.10.2019
Se program

Haugesund 21.03.2019
Se program

Stavanger/Sola 20.09.2018
Se program

Haugesund 15.03.2018
Se program

Stav./Sola 28.09.2017
Se program

Haugesund 23.02.2017
Se program

Stavanger/Sola  29.09.2016
Se program

Haugesund 03.03.2016
Se program

Back To Top