skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk i Oslo og Viken, region Akershus.

Velkommen til regionalt nettverk for Oslo og Viken, region Akershus.

Alor-nettverket er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.

Vi er et av 9 nettverk. Dette nettverket hadde sin første samling våren 2012. Siden den gang har det blitt arrangert en samling hvert semester.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Samlingene vil derfor organiseres slik at du kan komme med problemstillinger som du vil ha diskutert med andre i tilsvarende eller lignende rolle i en annen virksomhet.

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du rett og slett bare er engasjert i temaet arbeidsliv og rus.

Nettverket organiseres og tilrettelegges av «tilretteleggingsgruppa» som består av Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter.

Kontaktperson:

Hasle Løchen
Seniorrådgiver
Tlf. 22402800 / 90620919
hasle.lochen@akan.no

Programmer fra tidligere samlinger:

Oslo 26.10.2021
Se program

Digitalt seminar 23.03.2021
Se program

Oslo 18.09.2019
Se program

Oslo 05.03.2019
Se program

Oslo 11.09.2018
Se program

Oslo 13.02.2018
Se program

Oslo 12.09.2017
Se program

Oslo 28.02.2017
Se program

Oslo 06.09.2016
Se program

Oslo 16.02.2016
Se program

Oslo 25.09.2015
Se program

Back To Top