skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no

Alor nettverk i Agder

Alor Agder driftes og tilrettelegges av KoRus-Sør (Kompetansesenter rus – region Sør), Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus. Alor Agder har hatt to samlinger i året siden oppstart i 2015. Samlingene finner sted i Kristiansand.

Kontaktpersoner for nettverket er:

Nina Sterner, KoRus-Sør nina.sterner@korus-sor.no

Hasle Løchen, Akan kompetansesenter hasle@akan.no

Frode Nordhelle forde.nordhelle@sshf.no

Programmer fra tidligere samlinger:

Kristiansand 29.03.2022
Se program

Digital samling 29.10.2021
Se program

Digital samling 25.05.2021
Se program

Digital samling 16.10.2020
Se program

Kristiansand 30.10.2019
Se program

Kristiansand 19.03.2019
Se program

Kristiansand 18.10.2018     
Se program

Kristiansand 07.11.2017
Se program

Kristiansand 04.05.2017
Se program

Kristiansand 08.11.2016
Se program

Kristiansand 05.04.2016
Se program

Back To Top