skip to Main Content
For generelle spørsmål om alor: 909 35 662 ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Digitalt Seminar

Trøndelag Nord digitalt frokostseminar 29.10.2020

«Corona til kaffen – arbeidslivet under en pandemi»

Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Avdeling for rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag,

Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter inviterer til digitalt frokostseminar 29. oktober kl 09.00 – 10.30.  Vår gjest Arild Vollan, direktør for Scandic Hell, forteller om en krevende tid for reiselivsbransjen under pandemien. Deltakerne i tilretteleggergruppa deler også litt om hvordan den siste tiden har preget arbeidshverdagen.

Se program

Kursavgift: GRATIS

Meld deg på HER innen 27. oktober, og du vil få tilsendt lenke dagen før seminaret.

alor driftes av St. Olavs Hospital, Kompetansesenter rus – Midt- Norge og Avdeling for rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag, i samarbeid med Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter.

Målgruppe: ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenester, ansatte i personalavdelinger/HR, eller andre som kan komme i berøring med arbeidsliv og rus-spørsmål.

Har du ikke vært på alor før? Dette er en god anledning til å bli kjent med dette nettverket innen arbeidsliv og rus. Denne gangen er det gratis, og nesten ubegrenset med plass, så del gjerne invitasjonen med andre!

 

Hva er alor nettverk?

Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon, og skal være et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. På grunn av koronapandemien er alor-samlingene kortere og de gjennomføres digitalt.

Kontaktpersoner:

Inger Lise Leite (KoRus), 952 37 049/ inger.lise.leite@stolav.no

Roar Bakken (KoRus), 934 45 884/ roar.bakken@stolav.no

Torunn Aurstad, (Avdeling for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-Trøndelag) torunn.aurstad@hnt.no

Back To Top